Petrol-İşin umudu

Petrol-İşin umudu
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.Abone ol

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, ''Umut ediyoruz ki Danıştay 13. Dairesi kararını hukuk kuralları içinde verecektir. Yargı sürecine hukuk dışı faktörler etkili olmaz, hukuk kuralları içinde bu kararlar verilir'' dedi.

Öztaşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özelleştirmenin iptaliyle ilgili 4 ayrı dava açtıklarını, Danıştay 13. Dairesinde görülen davalarda yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiğini, ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bu talebi kabul ettiğini anımsattı.

Bu kararın anayasal hüküm olmasına rağmen uygulanmadığını ve davanın 25 Nisan Salı günü de Danıştay 13. Dairesinde esastan görüşülmeye başlandığını anlatan Öztaşkın, ''Danıştay 13. Dairesi, 10 gün içinde TÜPRAŞ'ın özelleştirilme sürecine ilişkin 4 ayrı davada da esasa ilişkin kararı vermesi gerekiyor'' dedi.

Karar ne olur kuvars kumu sa olsun nihai olmayacağını ifade eden Öztaşkın, ''Çünkü üst mahkeme vardır. Konuyu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna götüreceğiz. Bu kurulun kararı nihai olacaktır. Karar süreci, yaklaşık 1,5 ay olacaktır. TÜPRAŞ davalarının 2 ay içinde tamamen sonuçlanması gerekiyor.''

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Öztaşkın, son günlerde özellikle kritik konularda yargı kararlarına hukuk dışı faktörlerin damgasını vuran tartışmalarının yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

''Umut ediyoruz ki Danıştay 13. Dairesi kararını hukuk kuralları içinde verecektir. Yargı sürecine hukuk dışı faktörler etkili olmaz, hukuk kuralları içinde bu kararlar verilir.

Hukukun üstünlü ilkesi doğrultusunda çıkan karara herkes saygılı olur. Biz aleyhimize de olsa gerek 13. Dairenin gerek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararına saygılıyız. Ama hükümetten şu ana kadar bu yönde açıklamalar görmedik. Sanki, iptal kararı çıktığı zaman da uygulamamama yönünde eğilimlerin olduğunu tahmin ediyoruz. Bu da hukuk devletiyle, hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmaz. Bu Türkiye'yi değişik tartışmalara götürür. Dolayısıyla bu süreci takip edeceğiz. Olayı sadece iç hukukta değil, uluslararası hukukta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacağız. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta AİHM başvurumuzu yapacağız.''

DAVA SÜRECİ

Petrol-İş Sendikası, TÜPRAŞ'ın yüzde 51'lik hissesinin özelleştirilmesine olanak tanıyan ÖYK kararının, ihale şartnamesinin ve satışa ilişkin ihale komisyonu kararının iptali ve yürütmenin iptali istemiyle Danıştay'da, ihale ilanın iptali istemiyle de Ankara İdare Mahkemesinde dava açmıştı. Ankara İdare Mahkemesindeki dava da Danıştay'daki ile birleştirilmişti.

Danıştay 13. Dairesi, ÖYK kararı, ihale şartnamesi ve ihale komisyonunun satış kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetmişti. Petrol-İş Sendikası, bu kararlara itiraz edince dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna gelmişti. Kurul, ÖYK kararının yürütmesini durdurma istemini reddederken, ihale şartnamesi ve satışa ilişkin ihale komisyonu kararının yürütmesini ise durdurmuştu. Bu kararın ardından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, kararın nasıl uygulanacağı konusunu ÖYK'ya bırakmıştı. ÖYK da Danıştay 13. Dairesinin esasa ilişkin vereceği kararın bekleneceğini duyurmuştu.

Danıştay 13. Dairesinin TÜPRAŞ'ın yüzde 51'lik hissesinin özelleştirmesine olanak tanıyan dört işlemin iptali istemiyle açılan davada vereceği kararlar da temyiz edilebilecek. Bu durumda dava dosyaları yine Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna gidecek. Temyiz isteminde de yürütmenin durdurulması talep edilebilecek.

TÜPRAŞ'ın yüzde 51'lik hissesinin Koç-Shell ortak girişim grubuna satışına ilişkin ''Hisse Satış sözleşmesi'' 26 Ocakta imzalanmıştı. İhale bedeli olan 4 milyar 140 milyon dolar özelleştirme fonu hesabına geçmişti.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI