Petrol kanunu onaylandı

Petrol kanunu onaylandı
Cumhurbaşkanı Sezer, 5576 sayılı ''Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı.Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sezer, kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu değiştiren kanuna göre, akaryakıt dışında kalan solvent, madeni ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıt ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenen seviyede ''ulusal marker'' içermeyen akaryakıt, petrol boru hatlarında yapılacak tahribat ile petrol ürünü hırsızlığı da kaçak petrol kapsamında olacak.

Yasada, dağıtıcı lisans sahiplerinin, bayilerinde kaçak petrol satışını önleyen bir denetim sistemi kurmaları ve uygulamaları öngörülüyor. Kaçak petrolün, bu kanun hükümleri dışında satışa sunulması, satılması, bulundurulması; bu özelliği bilinerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması yasaklanırken, kaçak petrolün bulunması halinde el konularak, bulunduğu ildeki özel idareye teslim edilecek.

Kaçak petrol hakkında tasfiye kararı, soruşturma evresinde hakim tarafından; kaçak petrole el konulduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilecek. Kaçak petro מעקף קיבה lden teknik düzenlemelere uygun olanlar, bir ay içinde, il özel idareleri tarafından açık artırma; bunun mümkün olmaması halinde pazarlık usulüyle satılarak tasfiye edilecek; teknik düzenlemelere uygun olmayanlar ise satılmak üzere TASİŞ'e devredilecek.

KAÇAK PETROLDEN ELDE EDİLEN GELİR
Yasa, kaçak petrolün satışından elde edilen gelirden, vergiler yatırıldıktan sonra kalan paranın, bankada açılacak bir emanet hesaba yatırılmasını öngörüyor. Yargılamanın, tasfiye edilen kaçak petrolün sahiplerinin lehine sonuçlanması halinde, toplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, satış tarihinden, kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için faiz hesaplanarak hak sahibine ödenecek. Emanet hesabındaki paranın yetersiz kalması durumunda, aradaki fark genel bütçeden karşılanacak; kaçak petrole ilişkin mahkumiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesinden sonra, emanet hesaptaki tutar, genel bütçeye gelir olarak yatırılacak.

LİSANS İPTALİ
Kaçak petrole ilişkin mahkumiyet hükmü veya müsadere kararı kesinleşenler, kurum tarafından, varsa lisansları iptal edilerek kamuoyuna ilan edilecek. Bu kişilere, hiçbir şekilde yeniden lisans verilmeyecek. Kaçak petrolle mücadele kapsamında, Kurumca, Tasfiye İşleri Döner Sermaye işletmeleri Genel Müdürlüğünce, il özel idarelerine yapılacak her türlü mal, araç gereç ve hizmet alımlarında Kamu İhale Kanunu ile kaçak petrolün satışında, Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

İHBAR EDENLERE İKRAMİYE
Bir ihbar sonucunda kaçak petrolün sahipli yakalanması halinde; petrolün satışından elde edilen toplam gelirin yüzde 10'u tutarında ihbar edene, yüzde 10'u tutarında kaçak petrolün yakalanmasına katılan kamu görevlilerine ikramiye ödenecek. Kaçak petrole ilişkin mahkumiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden 1 ay içinde, petrolün satışından elde edilen gelirin yüzde 15'i tutarında ihbar edene, yüzde 15'i tutarında petrolün ele geçirilmesine katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye verilecek. İhbar olmadan kaçak petrolün sahipli yakalanması durumunda, petrolün satışından sonra vergiler dahil elde edilen toplam gelirin yüzde 10'u tutarında, kaçak petrolün yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ikramiye verilirken; kaçak petrole ilişkin mahkumiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden bir ay içinde petrolün satışından elde edilen gelirin yüzde 15'i tutarında, kaçak petrolün yakalanması eylemine katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenecek.

Petrolün sahipsiz olması halinde ikramiyeler, bu miktarların yarısı tutarında ödenecek. İkramiye ödemeleri, ilgili il özel idaresi tarafından öncelikle emanet hesaptan karşılanacak; yetmemesi halinde, aradaki fark, Maliye Bakanlığınca ilgili il özel idaresine aktarılacak. Kaçak petrole ilişkin mahkumiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden 1 ay içinde, kaçak petrolün satışının yüzde 25'i kadar, ilgili il özel idaresi bütçesine gelir kaydedilmek üzere, Maliye Bakanlığınca genel bütçeden ödeme yapılacak. İhbar edenlerin kimlikleri, izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği, hakkında suç oluşturmadıkça açıklanmayacak.

CEZALAR
Kaçak petrolü satışa sunan, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alan, taşıyan veya saklayanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. ''Ulusal marker''ı yetkisiz olarak üreten, satışa sunan, satan, yetkisiz kişilerden satın alan, kabul eden, bu özelliğini bilerek nakleden veya bulunduranlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.Kategori : POLİTİKA