Soruşturmaya sansür geldi

Soruşturmaya sansür geldi
Unakıtan, soruşturma için "konuyla ilgili bundan böyle basın ve yayın organlarına açıklama yapılmayacağını bildirdi.Abone ol

''Bu yetkinin, bakanlığımın yetkilendirilen tüm personeli tarafından
yasalarla belirlenmiş görev sınırları çerçevesinde, görev bilinci ve etik
kurallara uy Silis kumu gun olarak kullanılması esastır. Uzun yıllardan beri uygulama da hep böyle süregelmiştir. Ancak, Bakanlığımız Teftiş Kurulu tarafından veri güvenliği yönünden yapılan bir araştırma sırasında, bazı personelin söz konusu yetkiyi kötüye kullandığına yönelik emarelerin tespit edilmesi üzerine, talimatım gereğince söz konusu araştırmanın genişletilerek soruşturulmasına başlanmıştır.

Bundan böyle konuyla ilgili olarak soruşturmanın selameti açısından, basın
ve yayın organlarına açıklama yapılmayacak olup, bu nedenle, tarafımdan
açıklanmayan bu husustaki bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir.''
Bakan Unakıtan, Maliye Bakanlığında, yetkilendirilmmş tüm personelin,
görevlerinin gereği olarak yürüttükleri hizmetleri, veri ve vergi mahremiyeti,
görev bilinci ve etik kurallara uygun olarak özenle sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi..Kategori : GÜNCEL