Vatikanlı piskopos çizmeyi aştı

  • Ana Sayfa
  • Vatikanlı piskopos çizmeyi aştı
Vatikanlı piskopos çizmeyi aştı
Vatikan'a bağlı bir başpiskopos Müslümanlarla dinlerarası diyalogun mümkün olmayacağını iddia ettiAbone ol

Roma'da Vatikan'a bağlı yükseköğrenim kurumlarından biri olan Laterano Üniversitesi Rektörü Piskopos Rino Fisichella, Müslümanlarla dinlerarası değil, sadece kültürel düzlemde bir diyalogtan söz edilebileceğini söyledi.

Piskopos Fisichella, söz konusu iddiasını, Vatikan Basın Merkezi'nde ''Pietro ama e unisce'' (Petrus sever ve birleştirir) adlı bir yapıtın tanıtımı am Silis kumu acıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma sırasında gündeme getirdi.
Rektör Piskopos Fisichella, ''İslam dünyasıyla, dinlerarası değil, sadece kültürlerarası diyalog mümkün'' dedi.

Hıristiyanlık ile İslam arasında ortak bir dinsel mirastan söz edilemeyeceğini savunan Fisichella, Müslümanlarla olası diyalog etkinliklerinin, inanç esaslarından ödün verme ve senkretizm (iki tarafı birleştirme) tehlikelerini bertaraf edebilme amacıyla, sadece kültürel düzlemle sınırlı tutulması gerektiğini ileri sürdü.

Piskopos Fisichella, Hıristiyanlık ile Musevilik arasında ise ortak dinsel miras nedeniyle dinlerarası diyalogun da mümkün olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

''Hıristiyanlık, Musevilik ile teolojik açıdan çok farklı bir ilişki içindedir. Dolayısıyla Musevilerle ilişkilerimiz, sadece kültürel düzlemdeki bir diyalogla kalmamalıdır. Zira, ortaklaşa kabul ettiğimiz, Eski Ahit kitabı söz konusudur. Aziz Pavlus'un ifadesiyle belirtmemiz gerekirse biz, söz konusu kitaba yapılmış bir aşının ürünüyüz.'' Papaz Adriano Garuti ve Piskopos Nicola Bux tarafından kaleme alınan ''Pietro ama e unisce'' adlı yapıtın tanıtım toplantısında kürsüne bulunan yetkililer arasında Fisichella'nın yanı sıra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Tarcisio Bertone de vardı.
Laterano Üniversitesi Rektörü Fisichella, İslam'la dinlerarası diyalogun söz konusu olamayacağı biçimindeki iddiayı Kardinal Bertone'nin huzurunda dile getirdi.Kategori : DÜNYA