BASK yasa ertelensin dedi

BASK yasa ertelensin dedi
Anayasa Mahkemesi iptal ettiği maddelerle memuru sevindirdi. BASK Genel Başkanı Resul Akay, gelişmeyi değerlendirdi.Abone ol

BASK Genel Başkanı Resul Akay Konfederasyon Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Akay, reform yasasının ertelenmesini istedi. İşte Akay'ın konuşması.

İTİRAZ ETTİĞİMİZ NOKTALAR İPTAL EDİLDİ.
Kanunun kamuoyunda tartışılmaya başlandığı tarihten bu yana yasanın belirli bölümlerine yoğun itirazlarımız oldu. Bu itirazlarımızın Hükümet ve kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamak amacıyla 01-03 Temmuz 2005 tarihleri arasında 56 saat süren açlık grevini göze aldık. Bu tarihte Cumhuriyet Halk Partisinin de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki yoğun muhalefeti birleşince yasanın yürürlüğe girmes çerkezköy biorezonans i mümkün olamadı.

Daha sonraki süreçlerde bazı maddeler üzerinde uzlaşma sağlanmış olsa bile Kanunun ana omurgasını teşkil eden emekli aylığının hesaplanması, aylıkların arttırılması, kamu görevlilerinin tüm gelirlerinden prim kesilmesi ve hak kayıplarının iki yıl süre ile telafi edilmesi, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yükseltilmesi, iş göremezlik ödeneği, sosyal güvenlik destek primi, sağlık hizmetlerinden alınacak katkı payı alınması ve benzeri hükümlerin yasada yer alması önlenememiştir.

MEMURLARA AYRI YASA
Anayasa Mahkemesi iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarını açıklarken memurlar ile ilgili düzenlemenin ayrı bir yasa ile yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bazı çevrelerde anlaşılmaz bir memur düşmanlığı bulunmaktadır. Bazı çevreleri sarmalamış bulunan memur düşmanlığını önemli olmasa da, bu düşmanlığın iktidar kadrolarını etkilemesi oldukça düşündürücüdür. Kamu görevlisi olmadan hiçbir devlet hizmetinin yerine getiremeyeceğini göremeyen bir iktidar anlayışı Türkiye’nin en büyük talihsizliğidir.

Bu yasanın müzakereleri sırasında Sayın Başbakanın “memurlara daha önce bol keseden verilmiş” şeklindeki beyanları kamu görevlilerini ziyadesi ile üzmüştür.
Oysa kamu görevlileri ikinci iş yapamamaktadır. Dolayısıyla teşebbüs yetenekleri ve sermayeleri olsa bile gelirlerini arttırmaları söz konusu değildir. Devletin vermiş olduğu aylıkla geçimini sürdürmek zorundadır. Oysa kendi nam ve hesabına çalışanlar ile SSK”lı işçilerde böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla kamu görevlilerinin ihtiyaçlarının Devlet tarafından karşılanması bütün dünyada temel bir prensiptir.

NE YAPILMALI
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği ve yürürlüğünü durduğu maddeler göz önüne alındığında yasanın omurgası kırılmış, içi boşaltılmıştır. Anayasa Mahkemesinin memurlar işle ilgili ayrı bir düzenleme yapılması öngörüsü dikkate alındığında üç sosyal güvenlik kuruluşunu tek çatı altında toplama planı da geçerliliğini kaybetmiştir. Bu nedenle 01.01.2007 tarihinde Yürürlüğe girmesi planlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun tüm maddeleri Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı yayımlanıncaya kadar ertelenmelidir.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI