Memur bir yana diğerleri bir yana

  • Ana Sayfa
  • Memur bir yana diğerleri bir yana
Memur bir yana diğerleri bir yana
Herkesi aynı sosyal güvenlik çatısı altına sokacak yasayı iptal eden Anayasa Mahkemesi işçi-memur ayrımı yaptı.Abone ol

Anayasa Mahkemesi işçi-memur ayrımı yaparak; kamu görevlilerine geç emeklilik ve düşük emekli maaşı getiren yeni yasadaki maddeleri iptal etti. SSK ve Bağ-Kur’luya ise dokunmadı.

Anayasa Mahkemesi, 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun emeklilik yaşı, prim ödeme gün sayısı ve emeklilik maaşına ilişkin hükümlerini memurlar açısından iptal etti.

Mahkeme, yasanın bazı maddelerinin memurlar açısından iptal edilmesi kararını, “Memurların ayrı bir yasaya tabi olmaları gerektiği” gerekçe шеф повара siyle verdi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP’nin ayrı ayrı yaptığı iptal başvurularını birleştirerek görüşen Anayasa Mahkemesi, dün kararını açıkladı. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, iptali ve yürütmenin durdurulması istenen 23 maddeden bazılarının iptal edildiğini bildirdi.

İŞÇİ-MEMUR AYRIMI
Anayasa Mahkemesi Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrasının, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığının bağlanacağına ilişkin hükmü “kamu görevlileri” yönünden iptal edildi. Bu hükmün iptali istemi, “kamu dışında çalışanlar” yönünden ise reddedildi. Karara göre memurların kademeli olarak emeklilik için gereken çalışma ve yaş süresinin uzatılması Yüksek Mahkeme’ce iptal edilirken işçiler için bu düzenlemeye vize verildi.

Buna göre 1 Ocak 2007’den önce sigortalı olan işçilerin emekliliği hak etme koşulunda hiçbir değişiklik olmayacak. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olan işçilerin prim ödeme gün sayısı 7 binden 9 bine çıkacak ve emeklilik yaşı kademeli olarak artacak. 2023 yılında kadın sigortalılar için 58, erkek sigortalılar için 60 olacak, emeklilik yaşı 2048’de kadın ve erkekler için 65 olacak.

EMEKLİ AYLIKLARI
Kanun’un 29. maddesindeki aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ve yaşlılık aylığının hesaplanmasında değişiklik öngören hükümleri de kamu görevlileri açısından iptal etti. Buna göre memur emeklilerinin aylıklarında bir değişiklik olmazken SSK ve Bağ-Kur’a tabi emeklilerin aylıklarında uzun vadede düşüş olacak. Örneğin işçilerde halen 25 yıllık çalışma karşılığı bağlanacak emekli aylığı, prime esas kazancın yüzde 65’ine denk geliyor. 9 yıl sonra 25 yıllık çalışma karşılığı bağlanacak emekli aylığı, prime esas kazancın yüzde 54.5’ine denk gelecek. Kamu görevlileri açısından verilen iptal edilen düzenleme ile 1 Ocak 2007’den sonra emekliye ayrılacak olan hakim-savcıların emeklilik ikramiyeleri 30 bin YTL civarında azalacak, ayrıca emekli maaşlarında da yüzde 22 civarında düşüş olacaktı.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI