KESK savunmasını hazırladı

KESK savunmasını hazırladı
KESK, iş bırakma eylemine katılanlar hakkında soruşturma açılması halinde kullanılmak üzere savunmasını hazırladı.Abone ol

KESK, iş bırakma eylemine katılanlar hakkında soruşturma açılması halinde kullanılmak üzere savunma örnekleri hazırladı. KESK'in, iş bırakma eylemine katılacak sendikalı ve sendikasız memurlar için hazırladığı savunmalarda, ''uyarı amaçlı demokratik hak arama eyleminin, özlük hakların düzeltilmesinin yanı sıra toplu pazarlık ve grev hakkının sağlanm gastric bypass turkey ası'' amacıyla düzenlendiği belirtiliyor.

Benzer şekilde daha önce yapılan ''hizmet üretmeme'' eylemleri sonucunda kamu çalışanlarına verilen disiplin cezalarının Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunduğu ifade edilen savunmalarda, Danıştay 11 ve 12. dairenin ortak heyetinin 12 Aralık 2001 tarihinde verdiği karara atıfta bulunuldu. Söz konusu karar şöyle:

''Davacının, üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak, kamu görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntının kısmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen bu sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla 1 Aralık 2000 tarihinde 1 gün göreve gelmemek eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, davacının, sendikal faaliyet kapsamında 1 gün süre ile göreve gelememesi fiilinin mazeret olarak kabulünün gerektiği, dolayısıyla 657 sayılı yasanın 125/C-b maddesinde öngörülen 'özürsüz' olarak 1 gün göreve gelmemek fiilinin sübuta ermediği görülmüştür.''

Savunmalarda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından alınan karar gereği 5 Kasım 2003'te yapılan ''hizmet üretmeme'' eylemi nedeniyle verilen disiplin cezalarının da idare mahkemesi kararı ile iptal edildiği, Danıştayın da bu kararı onadığı ifade ediliyor. Savunmalarda, ''Gerçekleştirmiş olduğumuz hizmet üretmeme eylemi ile hükümeti var olan haklarımızı tanımaya demokratik yoldan zorlamak istemekteyiz'' ifadelerine yer veriliyor.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI