Eğitim-Bir-Senden başvuru

Eğitim-Bir-Senden başvuru
Eğitim Bir-Sen, açıklanan KBYD sonuçlarının yol açtığı mağduriyetlerin giderilmesi için MEB'e başvurdu.Abone ol

Açıklanan KBYD sonuçlarının yol açtığı mağduriyetlerin giderilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunduk. Yedi sayfalık oldukça kapsamlı başvuru yazımızda, adayların başvu dental implants in turkey ru sırasında sunduğu evrakların değerlendirilmesinde ve bu değerlendirmeye dayalı olarak verilecek puanların belirlenmesinde ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri arasında farklı uygulamaların yol açtığı mağduriyetin giderilmesini talep ettik.

Bakanlar Kurulu’nun, her branş için belirlenen kontenjanın bir katına kadar artırılması yetkisini kullanmasının teklif edilmesini de talep ettiğimiz yazımızda, kontenjanını dolduramayan branşlardaki fazlalığın, kantenjan yetersizliği sebebiyle uzman ünvanı alamayan öğretmenlere verilmesi için gerekli düzenleme yapılmasını da istedik.

Bazı branşlarda 35 puanla uzman olunurken başka bazı branşlarda 53 puanla başarısız sayılanların bulunduğu bir değerlendirme sisteminin adil olmadığını vurguladığımız sözkonusu yazımızda, KBYD konusunda yaşanan tüm mağduriyet çeşitlerine temas ederek, her biri için bir çözüm yolu önerisi sunduk.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI