Memurun fazla mesaisine zam

Memurun fazla mesaisine zam
2007 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısına göre, memurların mesai ücretleri şekillendi.Abone ol

Devlet memurlarının fazla mesai ücreti yeni yılda 5 Yeni Kuruş (YKr) zamlanacak. Kamu görevlilerinin yurt içi gündeliklerinde ise yüzde 8,69 ile yüzde 16,66 arasında artış olacak.

TBMM'de bulunan 2007 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısına göre, memurların fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,25 oranında artacak. Bu yıl 80 Yeni Kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 2007 yılında 85 Yeni Kuruş olarak uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati aşmamak, genel ve özel bütçeli genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de ayda 60 saati aşmamak üzere 1 YTL yerine 1,05 YTL fazla mesai ücreti ödenecek.

Her bir makam için toplam 450 saati geçmemek kaydıyla, Kurul Başkanı, Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesine haiz olmak üzere Genelkurmay Ba Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı şkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birim yöneticileri ile rektör ve il belediye başkanları ile çalışan personele de yine ayda 90 saatle sınırlı olmak üzere 1,05 YTL fazla çalışma ücreti verilecek.

AÇIKÖĞRETİMCİLERE ÖZEL ZAM

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelere bağlı yurtlarda, fazla mesai
karşılığı izin kullanamayanlar da, ayda 90 saati aşmamak üzere yeni yılda 90 Yeni Kuruş yerine 95 Yeni Kuruş ek çalışma ücreti alacak. Bu tutar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevli personel için 80 yerine 85 Yeni Kuruş olarak uygulanacak.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalışan ve
fiilen yaptıkları fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilmesi mümkün
olmayanlara da, her bir personel için ayda 60 saatle sınırlı olmak kaydıyla 80
Yeni Kuruş yerine 2007'de 85 Yeni Kuruş ek çalışma ücreti ödenecek.

Bu arada Bütçe Kanun Tasarısı ile Anadolu Üniversitesi dışındaki
yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, bu üniversitenin Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüz yüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilenlerin ek çalışma ücretleri ise yüzde 112,5 oranında arttırıldı.

Buna göre, Açıköğretimde ek görev üstlenenlere de, öğrenci katkı paylarından ödenmek ve her bir personel için 60 saati aşmamak kaydıyla saat başına 80 Yeni Kuruş yerine 1,70 YTL ödeme yapılacak.

AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Orman muhafaza memurlarının bu yıl 18 YTL olan aylık maktu fazla çalışma
ücreti de yeni yılda 19 YTL olacak. Tasarı ile bu yıl 58 YTL olarak uygulanan edebi kurul toplantı ödeneği 61 YTL'ye, Türk Kodeks Komisyonu toplantı ödeneği de 35 YTL'den 37 YTL'ye yükselecek.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını da yüzde
8,69 ile yüzde 16,66 oranında arttıran 2007 Bütçe Tasarısına göre, çeşitli kamu görevlilerinin yeni yıldaki yurt içi gündelikleri şöyle olacak:

KAMU GÖREVLİLERİ               GÜNDELİK  ARTIŞ ORANI
----------------------------   ---------  -----------
-TBMM Başkanı, Başbakan          36,00       10,76
-Anayasa Mahkemesi Başkanı,
Genelkurmay Başkanı,
Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanları, Başbakanlık
Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri, Yüksek
Yargı Başkaları ve Başsavcılar,
Diyanet İşleri ve YÖK Başkanı    33,00       10,00
Memur ve hizmetliler:
.Ek göstergesi 8000 ve üstü      28,00        9,80
.Ek göstergesi 5800-8000         25,00        8,69
.Ek göstergesi 3000-5800         22,50        9,75
.Kadro derecesi 1-4              20,00       11,10
.Kadro derecesi 5-15             19,00       11,76
Arazi üzerinde çalışanlar:
.Kadro derecesi 1-4               7,50       15,38
.Kadro derecesi 5-15              7,00       16,66Kategori : ÇALIŞMA HAYATI