Sendikacılar ekonomiyi beğenmedi

  • Ana Sayfa
  • Sendikacılar ekonomiyi beğenmedi
Sendikacılar ekonomiyi beğenmedi
Türk-İş'e bağlı sendikacıların yüzde 56.14'ü, ekonomik kararların yoksullaştırdığını savundu.Abone ol

Türk-İş'e bağlı sendikacıların yüzde 56.14'ü, uygulanan ekonomik kararların yoksul nüfusu çoğalttığına inanırken, yüzde 45.72'sine göre enflasyon düşmüyor. Türk-İş, konfederasyona üye 33 sendika ile bunlara bağlı şubelerin yaklaşık 4 bin 500 yöneticisini kapsayan ''eğilim anketi'' yaptı.

Anket, Türk-İş'e bağlı sendikaların yöneticilerinin büyük çoğunluğunun, ekonomideki gidişten memnun olmadığını gösterdi. Anketi yanıtlayan sendikacılardan yüzde 56.14'ü, uygulanan ekonomik kararların yoksul nüfusu daha da artırdığına inanırken, yüzde 36.19'u milli gelirdeki eşitsizliğin daha da arttığ harika sohbet ını düşünüyor. Aynı soruya yanıt verenlerin yüzde 7.03'ü ekonomik kararlar sonucunda milli gelirin arttığına, yüzde 0.64'ü ise milli gelirin adil bölüşümünü getirdiğine inandığını belirtti. Sendikacıların yüzde 45.72'si enflasyonun düştüğüne inanmadığını, yüzde 21.89'u ''enflasyon düşmesine rağmen geliri artmadığı için etkilenmediğini'', yüzde 25.59'u ''enflasyondaki düşüşün kendisine yansımadığını'', yüzde 4.79'u da ''satın alma gücünün arttığını'' ifade etti.

''EKONOMİK BÜYÜME İSTİHDAMA YANSIMIYOR''

Sendikacılardan yüzde 1.18'i işsizliğin azaldığına inanırken, yüzde 21.93'ü nüfus artışı nedeniyle büyümeye rağmen işsizliğin azalmadığına, yüzde 58.41'i ekonomik büyümenin istihdama olumlu yansımadığına, yüzde 17.76'sı ise istihdamın arttığına, ancak işsizliği azaltmadığına inanıyor.

Sendikacıların yüzde 2.79'una göre vergiler adil ve herkesin kazandığı oranda vergi ödüyor, yüzde 69.34'üne göre vergi yükü, vergi kaçırma şansı olmayan ücretlilerin üzerinde bulunuyor. Yüzde 21.28'i vergilerin adil olmadığını ve dolaylı vergilerin azaltılması gerektiğini ifade ederken, yüzde 6.56'sı lüks tüketim vergilerinin artırılması gerektiğini düşünüyor.

''EKONOMİYE IMF VE DÜNYA BANKASI HAKİM''

''Sizce ekonomik karar alma sürecinde kim hakim durumdadır?'' sorusuna yüzde 9.82 oranında ''hükümet'', yüzde 14.66 oranında ''sermaye'', yüzde 71.92 oranında ''IMF ve Dünya Bankası'', yüzde 3.59 oranında ''medya'' yanıtı verilirken, ankete katılanların yüzde 31.55'i bütçe kaynaklarının faizlere ayrıldığını, yüzde 32.53'ü eğitime, sağlığa ve sosyal güvenliğe ayrılan payların düşük olduğunu, yüzde 25.66'sı bütçenin sermayenin taleplerine göre hazırlandığını, yüzde 10.26'sı ise bütçelerin bölgesel eşitsizlikleri arttırdığını düşünüyor. Ankete katılan sendikacıların yüzde 41.37'si özelleştirmelerin yerli ve yabancı sermayenin çıkarlarına hizmet ettiğini, yüzde 13.37'si devletin büyük gelir kaybı olduğunu, yüzde 6.63'ü yargı kararlarına güveni azalttığını, yüzde 37.17'si sendikasızlaştırmayı getirdiğini, yüzde 1.46'sı ise ekonomik canlanmayı sağladığını ifade etti.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI