Akaydan bütçe eleştirisi

Akaydan bütçe eleştirisi
Hükümetin hazırladığı 2007 bütçesine BASK) Genel Başkanı Resul Akay'dan eleştiri var.Abone ol

2007 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının TBMM Başkanlığına sunulması üzerine yazılı bir açıklama yapan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Resul AKAY 2007 Yılı Bütçe rakamları ile 2006 Yılı Bütçe rakamları karşılaştırıldığında; gider kalemlerinin yüzde 16,9, gelir kalemlerinin 9,3 oranında arttığına işaret etti.
.
Hükümet iş başına geldiğinde üç yıl sonra Türk ekonomisini düzlüğe çıkaracağını, dar ve sabit gelirlileri rahatlatacağını taahhüt ederek toplum kesimlerinden üç yıl kredi istediğini hatırlatan BASK Genel Başkanı Resul AKAY, “2007 Yılı Hükümet, TBMM Başkanlığına sunduğu tasarı ile ekonomi politikalarının iflas ettiğini ikrar etmektedir. Bütçe açığı ve faiz ödemeleri yeniden hortlatılmıştır. türkiye'de saç ekimi Hiçbir Hükümete nasip olmayan bu kredi hovardaca harcanmıştır. Kılavuzu IMF olan her iktidar gibi bu iktidar da hazin sonunu hazırlamıştır.” dedi.
IMF karşıtı söylemlerle iktidarı ele geçiren Hükümet, dört yıl boyunca izlediği politikalarla görülmemiş bir şekilde IMF’ye tutsak olmuştur diyen Resul AKAY, “2007 Yılı Bütçesi rantiye kesimini daha zengin, memur, işçi, asgari ücretli, emekli, dul ve yetimi daha fakir yapacaktır. Fakir-fukaranın kemerinde yeni deliklerin açılmasına vesile olacaktır.” dedi.
AKAY açıklaması şöyle sürdürdü.
“Bütçe Hükümetlerin aynasıdır. İcraatlarının fotoğrafıdır.
204,9 Milyar YTL. Tutarındaki bütçenin 52,9 Milyar YTL.si faiz harcamalarına tahsis edilmiştir.
Toplam bütçe rakamından 52,9 Milyar YTL tutarındaki faiz harcamaları düşüldüğünde geriye 152 Milyar YTL. kalmaktadır.
152 Milyar YTL. tutarındaki bütçenin; 43,7 Milyar YTL.si personel giderlerine, 31,6 Milyar YTL.si sosyal güvenlik açıklarına, 15,7 Milyar YTL.si yatırım harcamalarına, 15,6 Milyar YTL.si mal ve hizmet alımlarına, 10.1 Milyar YTL.si sosyal güvenlik prim ödemelerine ve 29,3 Milyar YTL.si de diğer cari transferlere tahsis edilmiştir. Ayrıca 16,7 Milyar YTL bütçe açığı verilmesi de peşin olarak kabul edilmiştir.
IMF’ye verilen taahhüde göre, bu kalemlerden 36,2 Milyar YTL. faiz dışı fazla verilmesi de öngörüler arasındadır.
Personel, sosyal güvenlik ve transfer kalemlerinden tasarruf yapılamayacağına göre 36,2 Milyar YTL. tutarındaki faiz dışı fazla hangi kalemden yapılacaktır.
Geriye yatırımların durdurulması ile mal ve hizmet alımlarının kısıtlanması veya KDV, ÖTV, iletişim ve benzeri vergilerin yükseltilmesi kalmaktadır.
Kısacası 2007 Yılı Bütçesi borç ve faiz sarmalı altındadır. Bu bütçe ile memura, emekliye, dul ve yetime, asgari ücretliye, küçük esnafa, çiftçiye, işsize, yoksula, dar ve sabit gelirliye ayrılan kaynak devede kulak bile değildir. Dört yıldır dar ve sabit gelirlilere, işsizlere ve yoksullara sabır çektiren Hükümet, 2007 yılı bütçesiyle sabır taşını çatlatmaktadır.

Türk ekonomisindeki kronikleşen sorunları çözmek için iş başına gelen 59’uncu Hükümetin bizatihi kendisi bir sorun haline gelmiştir diyen Resul AKAY açıklamasının sonunda; “Hükümet iş başına geldiğinde 349,9 Milyar YTL olarak devraldığı iç ve dış borç stokunu, 544,2 Milyar YTL ye, 1,5 Milyar Dolar olarak devraldığı cari işlemler açığını 30,1 Milyar Dolara, reel faizi yüzde 14’e, dış ticaret açığını 40 Milyar Dolara yükseltmek suretiyle sonun başlangıcına gelmiştir.” dedi.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI