Emekli ikramiyeleri değişti

Emekli ikramiyeleri değişti
Yeni reformla memurlar, emekli ikramiyelerini artık son çalıştıkları kurumlardan alacak.Abone ol

Sosyal güvenlik reformuyla memurlar, emekli ikramiyelerini artık son çalıştıkları kurumlardan alacak. Reform yasasındaki geçici 4'üncü madde "emekli ikramiyelerinin ilk 1 yıl uygulamada olduğu gibi Emekli Sandığı tarafından ödenmesini, daha sonra kamu görevlisinin son defa çalıştığı kurumunca ödenmesini" öngörüyor. TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyon Başkanı Zekai Özcan, "Emekli ikramiyelerini kurumlar ödeyecek, sosyal güvenlik kurumu da denetleyici nitelikte çalışacak. Ama ikramiyelerin hesaplanmasıyla ilgili herhangi bir değişikli online çiçek gönder k yapılmayacak" diye konuştu.

TBMM'de geçen hafta yasalaşarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası"yla emekli ikramiyesinde ödeme yetkisi yeniden düzenleniyor. Yasanın "5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na ilişkin geçiş hükümleri" başlığını taşıyan geçici 4. maddesine göre kamu görevlilerinin emeklilik ikramiyeleri yasanın yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süreyle halen uygulamadaki sistem doğrultusunda ödenecek. Ancak, bir yıllık sürenin dolmasıyla birlikte, ikramiyelerin Emekli Sandığı tarafından ödenmesi sistemi de son bulacak. Bu tarihten itibaren ikramiyeler "kamu görevlisinin son defa çalıştığı kurumu tarafından, çalıştığı son kurumun özelleştirilmesi halinde de Hazinece" ödenecek. TBMM'de sosyal güvenlik için kurulan alt komisyonun başkanlığını yapan AKP Ankara Milletvekili Zekai Özcan da artık emekli ikramiyesi ödemelerini çalışanların kurumları tarafından yapılacağını söyledi. Emekli ikramiyesinin hesaplanması sistemlerinde ise bir değişiklik yapılmayacağını vurgulayan Özcan, "Artık Emekli Sandığı kalkıyor, ödeme yetkisi de kurumlara geçiyor. Sosyal güvenlik kurumu da denetleyici nitelikte çalışacak" diye konuştu.

Türk-İş Sosyal Güvenlik Uzmanı Celal Tozan ise emekli ikramiyelerinin ödenmesinde kurumlara yetki verilmesinin ödeme süreçlerinde gecikme yaşanmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. Bu sorunu işçilerin yıllardır yaşadığını vurgulayan Tozan, "Birçok işçi kıdem tazminatlarının ödenmesinde gecikme sorununu yaşıyordu. Şimdi aynı sorunları devlet memurları da yaşayabilir" diye konuştu. "Emekli ikramiyelerinde ödeme yetkisinin ilgili kurumlara aktarılması" düzenlemesinden en büyük zararı, belediyelerde çalışan memurların görmesi bekleniyor. Personelinin ücretini ödemekte bile zorlanan belediyelerin emekli ikramiye ödemelerinde de ciddi gecikmeler yaşayabileceği vurgulanıyor.
Kategori : ÇALIŞMA HAYATI