İşsizlik emekliliğe sayılacak

İşsizlik emekliliğe sayılacak
Yeni yasa ile işsizlikte geçen süre emekliliğe sayılacak . İşte ayrıntılar...Abone ol

* İşsizlik Sigortasından yararlanıyorum. Yeni yasa bizim durumumuzda değişiklik yapacak mı?
Mevcut işsizlik sigortası uygulaması sigortalı işsizlerin işsizlik yardımı aldıkları süre içinde, hastalık ve analık sigortası primlerinin, Türkiye İş Kurumu'nca (İş-Kur) Sosyal Sigortalar Kurumu'na yatırılarak, işsizler ile geçindirmekle yükümlü oldukları aile fertlerinin hastalanmaları halinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalarını sağlamakta. Sosyal güvenlik reformu ile getirilen yeni düzenleme ile bu kez de İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik yardımından yararlandırılan kişilere, işsizlik ödeneğinin hak edildiği süre içinde, bu kişilerin sigortalı sayılarak malük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına tabi tutulması öngörüldü. Bu uygulama ile anılan kişiler için Türkiye İş Kurumu, işsizlik ödeneğinin fiilen ödenmeye başlandığı tarihten itibaren bir ay içinde, sigortalı işe giriş bildirgesini Sosyal Стерилизатор ножей Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü kılındı.

SİSTEM TEK ÇATIDA
* SSK emeklisiyim. Merhum babam Emekli Sandığı emeklisi ve dul olduğumdan ondanda yetim maaşı almaktayım. Bu yeni yasa ile maaşlarımdan biri kesilecek mi yoksa yine ikisini de almaya devam edecek miyim?
Ayrıca, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı birleşmiş oluyor mu? Tek kurum haline geldi mi? Sağlık yardımları açısından örneğin öyle özel hastaneler var ki sadece emekli sandığı ile anlaşması var SSK emeklilerine bakmıyor. Bu üç kurum birleşti ise bu durum otomatik olarak ortadan kalkmıyor mu? Yeni yasa sizin ve sizin durumunuzda olan binlerce okurum için değişmiyor. Her iki aylığınızı da alabileceksiniz. Yasa yürürlüğe girmeden yani 01.01.2007 tarihinden önce elde edilmiş bütün haklar aynen korunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur VE SSK aynı çatı altında toplanıyor. Sosyal Güvenlik Reformu'nun belki de en önemli yeniliğini de bu birleşme oluşturuyor. Artık yeni yasa kapsamında herkes "sigortalı" sayılacak ve bütün sosyal güvenlik uygulamalarında eşitlik söz konusu olacak. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olup da, kişi devlet memuru değil diye kimse kapıdan çevrilmeyecek.

Sevksiz hastaneye giden % 50'sini öder
* Sevk yaptırmadan hastanelere gidebilir miyiz?
Sevk zincirine uymak şartıyla evet. Aile hekimlerine muayene olmayıp sevk almadan sözleşmesi olmayan özel ya da kamu hastanelerine gidilirse, sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sadece sözleşmeli hastaneler için belirlenen bedellerin yüzde 50'si ödenecek. Sevkli olarak, sözleşmesi olmayan hastane ya da laboratuarlara giden sigortalılara, sözleşmeli hastane ya da sağlık kuruluşları için tespit edilen bedellerin yüzde 70'i ödenecek.
Aile hekimliği geliyor
* Bu reformla aile hekimliği geliyormuş, bu ne anlama geliyor?
Sosyal güvenlik reformunun önemli yeniliklerinden birisini de GSS kapsamında "aile hekimliği" konusu oluşturuyor. Kanuna göre aile hekimleri birinci basamak hizmet sunucuları içerisinde yer alacak. Yani herhangi bir sağlık kurumuna başvurmadan önce sevk zinciri içerisinde ilk olarak aile hekimlerine muayene olunacak. Halen Sağlık Bakanlığı aile hekimliği sistemini ülke geneline yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sonucunda aile hekimliği sistemi yaygınlaştıkça vatandaşlarımızın kendi aile hekimleri olacak. Pilot çalışma Düzce'de devam ediyor.

* SSK'dan 2003'te emekli oldum, başka bir işyerine girerek sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışıyorum. Yeni yasa ile ücretim düşer mi?
Yeniden çalışmaya engel bir husus yasada yer almıyor. Ancak, yeniden çalışmaya başladığınız işyeri için ödediğiniz sosyal güvenlik destek primi oranında değişiklik olacak. Halen ödenmekte olan sosyal güvenlik destek primi oranı toplamda yani işveren payı dyüzde 30'dan 33.5'e, sigortalı olarak sizden kesilen prim oranı da yüzde 7.5'ten 14'e çıkacak. Bu da elde edeceğiniz ücretin bu oranlar içerisinde azalması demek olacak.

Cem Kılıç
Kategori : ÇALIŞMA HAYATI