Kıdem tazminatı hakkımız

Kıdem tazminatı hakkımız
Turk-iş kıdem tazminatının, ödün verilmez ve vazgeçilmez bir kazanılmış bir hak olduğunu belirtti.Abone ol

Türk-İş Başkanlar Kurulu, hükümetin IMF ve Dünya Bankası'nın talebi ve bazı işverenlerin zorlamasıyla gündeme getirmeye hazırlandığı istihdam üzerindeki sosyal kesintilerle ilgili paketle, kıdem tazminatı, işsizlik sigortası, istihdam vergileri, zorunlu istihdam ve asgari ücretin yeniden düzenlemeyi amaçladığını bildirdi.

Türk-İş Başkanlar Kurulu dün İstanbul'da Tekgıda-İş sendikasında biraraya gelerek Türkiye'nin ve çalışma yaşamının önemli gündem maddelerini değerlendirdi.

Toplantıdan sonra yayımlanan sonuç bildirgesinde, hükümetin IMF ve Dünya Bankası talepleri doğrultusunda ve bazı işverenlerin zorlamalarıyla, istihdam üzerindeki sosyal kesintilerle ilgili bir paketin gündeme getirmeye hazırlandığı belirtildi. Bu paketle kıdem tazminatı hakkı, işsizlik sigortası, istihdam vergileri, zorunlu istihdam ve asgari ücretin yeniden düzenlenmesinin amaçlandığını vurgulandı.

Kıdem tazminatının, ödün verilmez ve vazgeçilmez bir kazanılmış "işçi hakkı" tam gastrik baypas olduğuna işaret edilen bildirgede, kıdem tazminatının özüne dokunulmasının ve kazanılmış hakların geriye götürülmesinin, işsizlik sigortasında işçilerin katkılarıyla biriken fonların başka amaçlarla kullanılmasının, zorunlu istihdamın kaldırılmasının ve asgari ücretin bölgeselleştirilerek düşürülmesinin asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

Bildirgede, insan onuruna yaraşır iş ve geçim şartlarını sağlamak durumunda olanların, işsizlerin ve yoksulların çaresizliğini temel alarak politika geliştirilmesinin kabul edilemez bir yaklaşım olduğu kaydedildi.

Bildirgede, hükümetin reform adı altında yasalaştırdığı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın, Anayasa'da ifadesi bulunan "Sosyal hukuk devletinde kişinin korunması, sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanmasıyla olanaklıdır" anlayışıyla bağdaşmadığı, dar geliriyle yaşam mücadelesi veren bir kesimin zorunlu emeklilik sisteminden dışlandığı ve emekli olma haklarının ortadan kaldırıldığı vurgulandı. Bildirgede yalnızca emeklilik değil, sağlık alanında da önemli hak kayıplarına neden olduğuna işaret edilen yasanın Türk-İş'in öneri ve uyarıları dikkate alınarak, yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan sekiz aylık sürede yeniden değerlendirilmesi ve yanlışların düzeltilmesi talep edildi.

ŞEKER ÖZELLEŞİRSE YABANCI TEKELİN ELİNE GEÇER

Bildirgede, şeker sanayinde yapılmak istenen özelleştirmeyle karlılığı yüksek üç fabrikanın özel sektöre devredilmesinin amaçlandığı belirtilerek, bu özelleştirmeyle, Türkiye'nin şeker sanayinin yabancı tekellerin eline geçeceği, 20'ye yakın şeker fabrikasının kapanacağı, bu durumun şeker sanayinden geçimini sağlayan işçi, çiftçi, taşıyıcı gibi 6 milyon kişinin işsiz kalmasına neden olacağı savunuldu.
Özelleştirme takviminde yapılan ertelemenin sorunun çözümüne yetmeyeceğini savunan Başkanlar Kurulu, hükümeti kararından vazgeçmeye çağırdı. Başkanlar Kurulu, Türkşeker'in özelleştirilmesine karşı Şeker-İş Sendikası'nın mücadelesinin sonuna kadar destekleneceğini açıkladı.
Türk-İş'e bağlı sendikaların önemli sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret edilen bildirgede, yaşanan zorlukların bazı işverenlerin tutumundran ve mevcut yasal çerçevenin örgütlenme açısından yeterli derecede koruyucu olmamasından kaynaklandığı ve gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerektiği kaydedildi.
Hükümetin sendikal hak ve özgürlüklere yönelik tutumuna karşı siyasi tavrını ortaya koyma kararı alındığı belirtilen bildirgesinde, "Anayasal düzene, laik, demokratik, sosyal hukuk devletine ve üniter devlet yapımıza bağlılığını açıkça ifda ederken, bu konuda zaafiyet gösterenlere karşı mücadele etme kararlılığındadır" denildi.

MİTİNG 25 HAZİRAN'DA

Bildirgede, başta kıdem tazminatı hakkı olmak üzere, Hükümetin ve bazı işvenelerin kazanılmış haklara karşı tutumlarını protesto etmek, örgütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamak ve tekstil işkolundaki işçilerin sorunlarını dile getirmek amacıyla, 25 Haziran'da Bursa'da, Teksif Sendikası'nın önclüğünde kitlesel miting yapılmasına karar verildiği kaydedildi. Bu mitingin ardından yapılacak diğer bölgesel ve merkezi mitinglerin 14-15 Ağustos günlerinde yapılacak Başkanlar Kurulu toplantısında kararlaştırılacağı belirtildi.

Kaynak:Kategori : EKONOMİ